home
> sitemaps

 

u bent hier : > home > albertine > cultuur

terug

albertina_koninklijke_bibliotheek_brussel

Wie kan er zeggen genoemd te zijn naar een schitterende "BIBLIOTHEEK" ..?

albertina-bibliotheek

 

 


Wie kan er zeggen genoemd te zijn naar een schitterende "BIBLIOTHEEK" ..?

Bekijk deze pagina .... de bibliotheek is een bezoekje waard !


 

 

 

De Koninklijke Bibliotheek (KBR) in Brussel is de nationale bibliotheek van de federale staat België. De Koninklijke Bibliotheek beheert een belangrijk cultureel patrimonium en verwerft en beheert de publicaties verschenen op het grondgebied van België en van Belgische auteurs die in het buitenland publiceren in het kader van de Depotplicht

De bibliotheek wordt ook Albertina genoemd om een Nederlandstalig equivalent te hebben voor het woord Albertine dat voorkomt in de Franstalige benaming van de bibliotheek, la bibliothèque Albertine waarbij Albertine verwijst naar koning Albert I.

> de koninklijke bibliotheek albertina

 

 


naar_boven

COLLECTIE

 

 

COLLECTIE : De bibliotheek omvat:
• 5 000 000 boeken
• 21 500 tijdschriften
• 150 000 kaarten
• 32 000 handschriften
• 300 000 oude drukken
• 700 000 prenten
• 9 200 microfilms
• 50 000 langspeelplaten

De bibliotheek heeft 6 'speciale' verzamelingen, namelijk:
de kostbare werken, kaarten en plannen, muziekpartituren, prenten, handschriften en munten en penningen.

  

naarboven

 


naar_boven

 

KOSTBARE WERKEN

 

 

KOSTBARE WERKEN: Met onder meer het Wapenboek Gelre, de stedenatlas van Jacob van Deventer, atlassen van Mercator, Andreas Vesalius' anatomisch meesterwerk De humani corporis fabrica, een uitgave van Friedrich Nietzsches Also sprach Zarathustra en producties van Fernand Khnopff, James Ensor en Frans Masereel.

 

 

naarboven

 


naar_boven

KAARTEN EN PLANNEN

 

 

KAARTEN EN PLANNEN : Een verzameling van meer dan 200.000 kaarten, plattegronden, atlassen, boeken en globes. Het merendeel van deze documenten heeft betrekking op België, maar bijvoorbeeld ook op de voormalige kolonie Kongo.


De collectie omvat oa. de volgende werken:
• de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (1771-1778), de zogenaamde Ferrariskaart, in 275 bladen, met 12 banden handgeschreven commentaar;
• de topografische kaart van België op schaal 1:20 000 (1846-1854) van Philippe Vander Maelen (1795-1869);
• de kaarten van het Nationaal Geografisch Instituut;
• de kadasterplannen uitgegeven door Vandermaelen voor een deel van de provincie Brabant en de plannen uitgegeven door Christian Popp (1805-1879) voor de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Brabant, Henegouwen, Luik en een deel van de provincie Antwerpen;
• de geologische kaart van België op schaal 1:40 000 (1893-1902); de bodemkaart en de kaart van de plantengroei op schaal 1:20 000 (1950- ).

  

naarboven

 


naar_boven

MUZIEK

 

 

 

MUZIEK: Hier bevinden zich partituren, grammofoonplaten (ca. 50.000), muziekhandschriften en werken over muziek, zowel in handschrift als gedrukt, ook van voor 1800. Ze bewaart ook alle partituren als Wettelijk Depot.

 

 

naarboven

 


naar_boven

PRENTEN

 

 

 

PRENTEN : Het Prentenkabinet bezit ongeveer 700.000 stukken, voor een deel met documentair karakter (oa. geschiedenis, topografie) en anderzijds kunstwerken (tekeningen, gravures, etsen, houtsnedes...) uit diverse nationale scholen van de 15e eeuw tot heden.

 

 

naarboven

 


POSTER

 

naar_boven

 

reclameposterReclameposter voor
het Koninklijk Museum
voor Midden-Afrika.

 

 

 

 

 

 

naarboven

 


naar_boven

HANDSCHRIFTEN

 

 

HANDSCHRIFTEN : Ongeveer 35.000 handschriften, waaronder 4500 middeleeuwse codices. Het Handschriftenkabinet kan tot een van de belangrijkste verzamelingen ter wereld worden gerekend. De verzameling bevat verscheidene handschriften, vervaardigd door David Aubert, uit de bibliotheek van Filips de Goede waaruit de Koninklijke Bibliotheek is ontstaan.

 

 

 

naarboven

 


naar_boven

MUNTEN EN PENNINGEN

 

 

MUNTEN EN PENNINGEN : Een topstuk uit de collectie: een gouden aureus (Romeinse munt) van keizer Caracalla. Op de keerzijde een offerscène in aanwezigheid van de Vestaalse Maagden

 

 

naarboven

 

ga zeker ook eens kijken naar de sitemaps ;
albertina bibliotheek - albertine agnes van nassau - rosa albertine
- tientje

 

 

naarboven

QUOTE, EEN OVERLEVERINGSVERHAAL

 

 

naarboven

albertina_bibliotheek

quote: een overleveringsverhaal:
Mijn ouders waren in 1953 op bezoek in de stad Brussel.
Dat was wel wat in die tijd. Mijn moeder was toen zwanger.

De bibliotheek Albertina in Brussel had zo een indruk op hen gemaakt dat zij samen besloten om bij de geboorte, dit kind de naam van de bibliotheek te geven.

En zo gebeurde ...
en ... hier ben ik !

 

naarboven

 

 

naarboven

ROUTE ALBERTINA BIBLIOTHEEK BRUSSEL

 

naarboven

albertina-bibliotheek-route

 

naar_boven

 

bron